Cautare

Despre noi

Vă aşteptăm la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ. Biblioteca este deschisă de luni până vineri după următorul program:

Facebook

  • acces liber la raft într-o colecţie de peste 50.000 volume carte din toate domeniile cunoaşterii, pentru tineri şi adulţi;

Facebook

  • asigură accesul liber la raft la o colecţie de 29.806 volume (carte, periodice şi nonpublicaţii) din toate domeniile cunoaşterii,

Colecţii:
- peste 25000 de documente, atât pe suport tradiţional, cât şi pe suport audio-video: cărţi, albume, partituri muzicale, periodice, CD-uri, DVD-uri

Facebook

  • asigură accesul gratuit şi nediscriminatoriu, pe baza permisului de intrare la bibliotecă, la un fond de peste 73.600 de volume, din toate domeniile cunoaşterii (exceptând arta şi sportul, organizate în colecţii speciale la Secţia carte de artă şi informare audio-vizuală);
  • asigură acces, pentru studiu şi cercetare, la peste 30.000 volume (carte şi periodice), ce pot fi consultate doar în regim de sală de lectură;

Facebook
Centrul de Informare Comunitară răspunde solicitărilor dumneavoastră de lectură, studiu, informare, documentare şi dezvoltare profesională, educaţie permanentă, socializare şi comunicare,

 Facebook

Prin colecţiile şi serviciile oferite, Filiala de Carte Străină a Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ cultivă spiritul de explorare şi de învăţare pe tot parcursul vieţii,

Facebook

Situată într-un cartier cu veche tradiţie, pe B-dul Traian, parter bloc A9, nr. 29, cod poştal: 610137, Piatra Neamţ (tel. 0233.227870).

Situată în unul din noile cartiere ale oraşului, pe Aleea Ulmilor, parter bloc A2, nr. 30, cod poştal 610273, Piatra Neamţ

  • organizată în sediul principal al Bibliotecii Publice "Al. Donici" din Orhei (director: Lidia Sitaru); Facebook

Biblioteca Judeţeană "G.T. Kirileanu" Neamţ este continuatoarea unor vechi tradiţii de lectură publică în judeţul Neamţ. O însemnare din 1934, datorată lui Constantin Turcu (1903-1980, profesor, publicist

Născut în satul Holda-Broşteni de pe Valea Bistriţei aurii sau moldoveneşti la 13 martie 1872, Gheorghe Teodorescu-Kirileanu a fost unul dintre străluciţii absolvenţi ai Şcolii Normale "Vasile Lupu" (1891), precum şi ai

Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ este o instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ.

Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ se face în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002, republicată şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii

Bugetul de cheltuieli al instituţiei, rapoarte de activitate, statistici şi anunţuri.