Cautare

Regulamente

Regulamente

Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ se face în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002, republicată şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii

Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ, elaborat în concordanţă cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF)
Regulament de Ordine Interioară (ROI) 2015
Regulament de Ordine Interioara (ROI) 2017
Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei 2018
Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei 2022

Taxe privind unele servicii efectuate la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ

REGULAMENT PENTRU CITITORI (UTILIZATORI)